Liverbirds Os har valt oss som samarbetspartner när det gäller deras gruppresor och individuella resor till Liverpool.